Obvestila staršem – 29. 1. 2021

Spoštovani starši

1. PLAČILO OSKRBNIN 

V skladu z okrožnico MIZŠ, 28. 1. 2021, smo bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v “rdečih” regijah nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Iz okrožnice je mogoče razbrati tudi to, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih “črnih” regijah. Žal nam je, da je prišlo do takšne odločitve s strani Vlade RS, ker smo kljub vsemu upali, da se bo napoved iz okrožnice, ki smo jo ravnatelji prejeli 20.1.2021 uresničile in da bo v PKP – 8 enoznačno zapisana določba, ki bi omogočala, da bodo starši otrok v času epidemije, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila vrtca. Resorno ministrstvo smo že pozvali k ponovni proučitvi te problematike in upamo, da bo premislek uspel. Iz različnih virov so izvedeli, da bodo vloženi amandmaji na PKP – 8 in verjamemo, da bo v duhu preprečevanja epidemije tako tudi določeno.  11900_Okrožnic_izvajanje_VIZ_odlok_od_ 1_2_2021_dalje              11792_Odpiranje_dejavnosti_20-1-2021

2. PRISOTNOST OTROK OD 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 in OBLIKOVANJE MEHURČKOV 

Starše, ki otrok v ponedeljek, 1. 2. 2021, iz kakršnih koli razlogov ne boste pripeljali v vrtec, prosimo ODJAVITE.  

Dolžni smo vam tudi kratko pojasnilo na temo oblikovanja mehurčkov. Ta teden se je v naše vrtce vrnilo okoli 70% otrok, naslednji teden jih pričakujemo še bistveno več  – okoli 85%. Nekateri otroci so zaradi odsotnosti (bolniška, karantena, varstvo otroka do 5. razreda) ostali tudi brez obeh  –  njim znanih strokovnih delavcev. Zaradi pomanjkanja kadra smo oblikovali 85 mehurčkov (namesto 94), kar je bilo glede na število prisotnih otrok sprejemljivo. Kadrovska podhranjenost se bo po trenutno znanih podatkih o prisotnosti zaposlenih nadaljevala, tako da bomo oblikovali 87 mehurčkov. Seveda ob predpostavki, da bodo rezultati našega testiranja v ponedeljek vsi negativni! Zdaleč najbolj pereča situacija bo v enoti Mojca. Zadevo bomo skušali reševati s pomočjo študentov, vendar kljub temu morda ne bomo mogli zagotoviti dveh delavcev v nekaterih oddelkih.

enota

število oddelkov od 1.2. – 5. 2. 2021

število vseh oddelkov v enoti

Mojca

10

12

Mojca – razvojni oddelki

5

5

Najdihojca – vrtec

8

9

Najdihojca – jasli

6

7

Živ žav

9

9

Čira čara

6

7

Janina

9

9

Čebelica

7

8

Ostržek

5

6

Ježek

3

3

Sonček

4

4

Čenča

3

3

Ciciban

3

3

Čirče

3

3

Kekec

3

3

pri OŠ Matije Čopa

3

3

SKUPAJ 

87 

94 

Seznanjam vas še z najnovejšo okrožnico MIZŠ, iz katere je razvidno, da bodo otroci 1., 2. in 3. razredov v rdečih regijah tudi v ponedeljek, 1. 2. 2021, v šoli!

11904_Sprememba_odloka_29_1_2021

11912_Okrožnica_potrditev_spremembe_odloka_29_1_2021

Lepo vas pozdravljam in vam želim lep ter sproščujoč vikend.

mag. Tea Dolinar, ravnateljica

Pojasnila staršem ob ponovnem odprtju vrtcev – 26. 1. 2021

Spoštovani!

Prejemamo različna vprašanja staršev. V nadaljevanju vam bomo skušali podati odgovore na najbolj pogosta in najbolj pereča.

 • PEDAGOŠKI PROCES 
Trenutno se tudi v Kranjskih vrtcih srečujemo s številnimi novimi izzivi ter se zelo zavedamo, da smo tukaj za otroke. Njihov svet je svet igre, radosti, druženja in učenja novega. Zaradi trenutnih razmer in v skladu z navodili NIJZ bomo primorani nekatere stvari, od rutine do vodenih dejavnosti, izvajati prilagojeno, na drugačen, a še vedno za otroka sprejemljiv način. In vsekakor v skladu s Kurikulumom!
Poudarek ob ponovnem odpiranju vrtcev bo na preživljanju čim več časa zunaj na zraku, saj so navsezadnje na tak način možnosti za širjenje okužb tudi najmanjše.
 • ORGANIZACIJA DELA

Glede organizacije dela smo se znašli v nezavidljivi ter nesprejemljivi situaciji. Starše je najbolj neprijetno presenetil spremenjen delovni čas enot od 6.30 do 15.30, ki je samo začasne narave. Zaradi kadrovske podhranjenosti je bilo v petek, 21. 1. 2021, na ministrico dr. Simono Kustec z naše strani naslovljeno pismo, na katerega še čakamo odgovor. S situacijo je seznanjena tudi ustanoviteljica MO Kranj, IRSŠŠ ter Svet zavoda. Več v spodnjih prilogah.

Sklep SZ_2.ks

Pismo ministrici_klic na pomoč_s

soglasje-sprememba poslovnega časa-Kranjski vrtci

 • OB PRIHODU OTROKA V VRTEC

Starše prosimo, da ob prihodu v vrtec dosledno upoštevate vsa higienska navodila in ob vzgojiteljici oddate izpolnjeno izjavo o zdravju otroka, ki jo prilagamo na spodnji povezavi. Podrobnosti si lahko preberete v Obvestilu za starše.

IZJAVA-STARŠEV-NOVA (1)

Obvestilo za starše_p

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM V VRTEC ZARADI SPREMSTVA ALI UVAJANJA

 • PLAČILO OSKRBNINE

Povzeto iz okrožnice MIZŠ št. 6030-2/2021/4 z dne 20.1.2021:

PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.

Z željo po čim boljši rešitvi situacije za vse deležnike vas lepo pozdravljamo in se hkrati zahvaljujemo za razumevanje.

mag. Tea Dolinar, ravnateljica

Prerazporeditve otrok v MO Kranj _ 2021

Spoštovani starši

Seznanjamo vas z možnostjo prerazporeditve otrok, ki so že vključeni v vrtec na območju MO Kranj, v drugo enoto/vrtec od 1. 9. 2021 dalje. Za morebitna vprašanja v zvezi s premestitvami vam je na voljo ga. Andreja Pungartnik. Vloge pošljite  od 28. 1. 2021 do 4. 2. 2021 na upravo Kranjskih vrtcev (Ulica Nikole Tesle 2, Kranj) ali na elektronski naslov vodje vpisa: andreja.pungartnik@kranjski-vrtci.si  

Obrazcev vam ni potrebno potrjevati v računovodstvu vrtca, saj si bo le te podatke vrtec naknadno priskrbel sam!

Vlogo za prerazporeditev in dodatne informacije lahko dobite na spodnjih dveh povezavah.

mag. Tea Dolinar, ravnateljica

Obrazec – vloga za prerazporeditev že vključenega otroka-21-22

OBVESTILO O MOŽNOSTI PRERAZPOREDITVE OTROKA_s

Vrtci v torek odpiramo svoja vrata!

Spoštovani starši!

V nadaljevanju vam bom poskusila čimbolj kratko, jedrnato in pregledno podati kopico informacij, ki so za starše ključnega pomena ob ponovnem odprtju vrtcev – 26. 1. 2021.

 • ORGANIZACIJA DELA

V torek, 26. 1. 2021, bomo ponovno odprli vrata vseh naših petnajstih vrtcev. Delo v Kranjskih vrtcih bo potekalo v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, zato je bilo potrebno prilagoditi organizacijo dela in poslovalni čas enot. Vsi vrtci v našem zavodu bodo zaradi zagotavljanja varnosti v skladu s sklepom Sveta zavoda odprti med 6.30 in 15.30 uro. Oblikovali bomo “varne mehurčke”, kar pomeni, da se skupine med seboj ne bodo združevale in mešale. Starši ob prihodu v vrtec strokovnemu delavcu oddate izjavo staršev, ki se nahaja med prilogami tega obvestila. Ob prihodu v vrtec je potrebno dosledno upoštevati protokole enot za preprečevanje okužb (razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask, varnostna razdalja, čim krajše zadrževanje v prostorih vrtca itd.).

 • UVAJANJE NOVO SPREJETIH OTROK V VRTEC

Od torka, 26. 1. 2021, dalje bo omogočeno uvajanje novo sprejetih otrok v matičnih enotah in pri matičnih vzgojiteljicah otrok. Starši boste vse informacije prejeli od pomočnic ravnateljice ter vzgojiteljic, ki vas bodo pravočasno in podrobno informirale o protokolu uvajanja.

 • PLAČILO OSKRBNIN

Iz priložene okrožnice MIZŠ je razbrati, da Vlada RS v naslednjem PKP8 pripravlja določbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila.

 • TESTIRANJE ZAPOSLENIH V VIZ

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki ga objavljamo v prilogi. Za strokovne delavce v našem zavodu bo organizirano testiranje v ponedeljek, 25. 1. 2021, v skladu s časovnim razporedom ZD Kranj v avli MO Kranj in se bo nato izvajalo tedensko.

 • NAPOVED PRERAZPOREDITEV 2021

Jutri bomo na tej spletni strani objavili podrobne informacije za vse starše, ki bi že vključene otroke v vrtce v MO Kranj želeli vpisati v drug vrtec oziroma enoto. Vlogo za prerazporeditve bo mogoče oddati od 28. 1. 2021 do 4. 2. 2021.

 • DEŽURSTVO V PONEDELJEK, 25. 1. 2021

V ponedeljek, 25. 1. 2021, bosta za nujno varstvo odprti enoti MOJCA in NAJDIHOJCA. Prosimo vas, da otroke za ta dan odjavite, v kolikor jim varstvo zagotavljate drugje.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje!

mag. Tea Dolinar, ravnateljica

sklep župana-nujno varstvo-22-1-202111

792_Odpiranje_dejavnosti_20-1-2021

11793_Sklep_testiranje_P

IZJAVA-STARŠEV-NOVA (1)

Dežurni enoti Mojca in Najdihojca

Spoštovani starši

Še naprej zaradi epidemiološke situacije v državi ostajamo zaprti. Otroke, ki jim ne morete zagotoviti varstva, lahko s potrdilom delodajalca pripeljete v dežurni enoti Mojca in Najdihojca. Za dodatne informacije se lahko obrnete na dežurno pomočnico ravnateljice vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 na telefon 04 20 19 228.

Seznanjamo vas z okrožnico MIZŠ z dne 14. 1. 2021 ter sklepom župana MO Kranj z dne 15. 1. 2021.

mag. Tea Dolinar, ravnateljica

sklep župana – omejeno delovanje vrtcev-15-1-2021

11730_Podaljšanje _izobraževanja_na_daljavo_18_1_2021

Vrtci ostajamo zaprti najmanj do 18. 1. 2021
Spoštovani!
Vlada RS je sprejela odločitev, da bomo vrtci najmanj do 18. 1. 2021 delovali v omejenem obsegu – le za zagotavljanje nujnega varstva. Starše ponovno lepo prosimo, da preko web-a odjavite otroke, ki jim varstvo zagotavljate drugje. Objavljamo okrožnico MIZŠ z dne 07. 01. 2021 ter sklep župana MO Kranj.
Hvala za razumevanje!
mag. Tea Dolinar, ravnateljica
Selitev enote Biba

Spoštovani starši Bibic!

Sporočamo vam, da smo dočakali trenutek, ki smo ga nestrpno pričakovali. V tem tednu (do 8. 1. 2021) pospravljamo in se poslavljamo od enote Biba. Tokrat gre menda zares!

Po odprtju vrtcev s strani Vlade RS se Bibice ne bodo več vračale v staro stavbo, ampak bodo leto 2021 do izgradnje novega vrtca preživele na nadomestnih lokacijah:

 • najstarejši oddelek vzgojiteljice D. Pučko v enoti pri OŠ M. Čopa (Ulica Tuga Vidmarja 1, Kranj)
 • mlajši oddelek vzgojiteljice A. Polajnar v enoti Sonček (Cesta 1. maja 17, Kranj)

O podrobnostih premestitve otrok boste obveščeni s strani strokovnih delavk enote Biba.

Vse dobro!

mag. Tea Dolinar, ravnateljica

Predavanja za starše
Spoštovani starši!
Tudi letos smo v Kranjskih vrtcih načrtovali izvedbo treh predavanj za starše v okviru LAS-a:
 • 12. januarja 2021: Aleksander Zadel – Pri merjenju moči z otrokom nekdo vedno izgubi
 • 09. februarja 2021: Uroš Marušič – Stimulativno okolje za kognitivno – gibalni razvoj predšolskega otroka
 • 18. februarja 2021: Tanja Povšič – Živeti z otrokom in ne za otroka – vzgoja za sodelovanje
Zaradi trenutne epidemiološke situacije v državi smo z izvajalci zaenkrat v dogovoru, da bi čas izvedbe predavanj zamaknili v spomladansko obdobje, ker si želimo, da srečanja potekajo v živo. O novih terminih vas bomo pravočasno obvestili.
Tokrat pa vas seznanjamo z možnostjo, da se udeležite brezplačnih spletnih predavanj za starše priznanih strokovnjakov, ki potekajo pod okriljem Pozitivne psihologije za boljše življenje z naslovom Šola za starše. Podrobnosti o vsebinah, terminih in predavateljih si lahko ogledate na povezavi ali na priloženem letaku:
Prijazen pozdrav!
mag. Tea Dolinar, ravnateljica
Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri