Na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje znanost in šport št. 5442-95/2017/281 z dne 18.07.2017 smo bili Kranjski vrtci izbrani na javnem razpisu« Prva zaposlitev : Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018«. Izbrana oseba se je vključila v projekt od 01.08.2017 do 31.12.2017.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Razpis upošteva načela in cilje: izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1. 8. 2017, 1. 1. 2018 oziroma 1. 6. 2018), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

V času usposabljanja se je oseba seznanila z delom v oddelkih prvega starostnega obdobja in drugega starostnega obdobja. Seznanjena je bila z organizacijo Kranjskih vrtcev, z letnim delovnim načrtom, poročilom in drugo dokumentacijo, povezano z našim delom (Zakon o vrtcih, pravilniki, Kurikulum za vrtce, Kodeks etičnega ravnanja). Pod mentorstvom strokovne delavke je spoznavala življenje in delo v različnih enotah Kranjskih vrtcev.

V decembru 2017 je opravila nastope za strokovni izpit.

Vse pravice so pridržane © 2013.
Izdelava: MMStudio.si
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?