Na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje znanost in šport št. 5442-95/2017/281 z dne 18.07.2017 smo bili Kranjski vrtci izbrani na javnem razpisu« Prva zaposlitev : Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018«. Izbrana oseba se je vključila v projekt od 01.08.2017 do 31.12.2017.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Razpis upošteva načela in cilje: izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1. 8. 2017, 1. 1. 2018 oziroma 1. 6. 2018), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

V času usposabljanja se je oseba seznanila z delom v oddelkih prvega starostnega obdobja in drugega starostnega obdobja. Seznanjena je bila z organizacijo Kranjskih vrtcev, z letnim delovnim načrtom, poročilom in drugo dokumentacijo, povezano z našim delom (Zakon o vrtcih, pravilniki, Kurikulum za vrtce, Kodeks etičnega ravnanja). Pod mentorstvom strokovne delavke je spoznavala življenje in delo v različnih enotah Kranjskih vrtcev.

V decembru 2017 je opravila nastope za strokovni izpit.

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri