Splošno o vpisu

VPIS OTROK V VRTEC


REDNI VPIS

Vpis otrok v vse programe poteka v mesecu marcu za novo šolsko leto. Razpis o vpisu otrok v Kranjske vrtce je objavljen v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani Kranjskih vrtcev, na oglasnih deskah enot in na spletni strani Mestne občine Kranj.
Otroke sprejemamo na podlagi VLOGE ZA VPIS in izpolnjenimi KRITERIJI za sprejem, ki jo starši pošljejo po pošti na upravo Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj, ali prinesejo osebno v enote Janina, Najdihojca, Mojca in Živ Žav v času uradnih ur, ki so za vsako leto sproti navedene v najavi rednega vpisa.
INFORMACIJE o vpisu so na voljo pri svetovalnih delavkah Kranjskih vrtcev. O sprejemu otrok v vrtec odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v Kranjske vrtce.

VPIS MED ŠOLSKIM LETOM

Vloge za vpis sprejemamo tudi med šolskim letom, vendar je vpis možen le v tistih enotah in oddelkih vrtca, kjer je razpoložljivo prosto mesto in ni nobenega čakajočega iz Centralnega čakalnega seznama.

Vloge z vsemi dokazili se lahko sprejemajo osebno pri svetovalnih delavkah v enotah Janina, Mojca in Najdihojca vsako sredo od 9.00─12.00 in 13.00─16.00, ali po pošti na Upravo Kranjskih vrtcev, Nikole Tesle 2, 4000 Kranj.


Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka, o roku za sklenitev pogodbe, o medsebojnih pravicah in obveznostih, o obvezni predložitvi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otrok pred vstopom v vrtec.

V primeru, če starši v 15 dneh od vročitve obvestila ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se smatra, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec in se pozove k sklenitvi pogodbe starša naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

INTERNE PREMESTITVE OTROK

Predvidoma konec januarja ali v začetku februarja imajo starši možnost INTERNE PREMESTITVE OTROKA. Obvestilo o možnosti premestitve je objavljeno na oglasnih deskah za starše in na spletni strani Kranjskih vrtcev.

Vse pravice so pridržane © 2013.
Izdelava: MMStudio.si
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?