Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev.
Svet staršev enot je sestavljen tako, da je v njem iz vsakega oddelka po en predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku (66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). Prvi Sveta staršev enote skliče organizacijska vodja enote.

Centralni svet staršev zavoda Kranjskih vrtcev sestavljajo predsedniki Sveta staršev vseh enot. Prvi sklic opravi ravnateljica, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predsednik  Sveta staršev je g. Aleš Bešter.

Svet staršev zavoda:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v Svet zavoda Kranjski vrtci,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki staršev v Svetu staršev Kranjskih vrtcev v šolskem letu 2016/17

Enota

Ime in priimek predstavnika staršev

NAJDIHOJCA

1

Špela Toplikar Jakovchevski

2

Staša Lužan

3

Blagica Petrova

4

Igor Đorđević

5

Sandra Gazinkovski

6

Sabina Avdič

7

Tijana Obradović

8

Saša Simeunović

9

Jera Rakovec Nahtigal

10

Marjeta Kranjec

11

Tamara Kancilija

12

Urša Jagodic

13

Bojana Gregorač

14

Denis Bećkanović

15

Boštjan Smukavec

JEŽEK

1

Robert Petelinšek Bratun

2

Uroš Mali

3

Sašo Tomc

OSTRŽEK

1

Urša Dakskobler

2

Andreja Vehar

3

Matej Belingar

4

Damjan Klemenčič

5

Amra Kapetanovič

6

Miha Jenko

ČEBELICA

1

Dijana Kozomara

2

Luka Šmid

3

Mojca Valjavec

4

Monika Gogala

5

Maja Osrajnik

6

Anja Frkovič Tršan

7

Blaž Preložnik

8

Klemen Komurko

ČIRA ČARA

1

Franc Lautar

2

Maja Zakotnik

3

Petra Kerčmar

4

Špela Palovšnik

5

Peter Veselič

6

Dejan Blagojević

JANINA

1

Nina Urbiha Huseinovič

2

Rok Zornada

3

Katja Zor

4

Matej Ošljaj

5

Primož Švigelj

6

Nataša Ülen

7

Aleš Bešter

8

Zofija Baškarad

9

Petra Cerc

ČIRČE

1

Lea Remic

2

Katja Buh

3

Karmen Lotrič

KEKEC

1

Maša Šemrov

2

Sanja Grobovšek

3

Maja Žnidaršič

SONČEK

1

Selman Čorović

2

Ana Šinkovec

3

Anita Obad

MOJCA

1

Marjana Komljenović

2

Rosana Štebe

3

Albina Ribič

4

Suzana Jović

5

Sanela Bilanović

6

Boštjan Kerbev

7

Dejan Robnik

8

Rožle Kadunc

9

Lilijana Anakieva

10

Klemen Oblak

11

Sandra Preradovič

12

Vesna Slapšak

MOJCA RO

1

Manca Fojkar

2

Blaž Preložnik

3

Andreja Rupar Bizovičar

4

Zarko Gudalovič

CICIBAN

1

Primož Rappl

2

Nataša Stenovec

3

Tomo Triller

ČENČA

1

Rok Fojkar

2

Žiga Šter

3

Aljoša Kavčič

PRI OŠ MATIJE ČOPA

1

Maša Kesič

2

Katarina Jakelj

3

Špela Janša

ŽIV ŽAV

1

Ana Rožman

2

Igor Mubi

3

Saša Stenovec

4

Gregor Rožman

5

Karmen Strojan

6

Polona Grahek

7

Robert Lakner

8

Karla Ferlic

9

Petra Bremec

BIBA

1

Helena Cvek

2

Boštjan Eržen


Vse pravice so pridržane © 2013.
Izdelava: MMStudio.si
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?