Prva oblika organiziranega varstva v Kranju in okolici sega v leto 1947. To je bil vrtec Tugo Vidmar – Dom igre in dela (DID)– in leta 1948 otroške jasli v Jurgovi vili pri bolnici na Golniku. Zaradi vedno večje zaposlenosti mater so potrebe po organiziranem varstvu zahtevale odpiranje novih vrtcev.

Leta 1952 je bil v naselju Golnik zgrajen vrtec za predšolske in šolske otroke, ki so ga poimenovali Socialno zdravstveni zavod Golnik. Prva oblika varstva za dojenčke v Kranju je po ljudskem izročilu bila organizirana v porodnišnici na Gašteju, ki je delovala od leta 1955 do leta 1964.

Poleg prvega vrtca v Kranju so do leta 1965 pričeli z delovanjem še leta 1958 vrtec Tatjane Odar (današnji vrtec Sonček), leta 1959 vrtec Kekec, leta 1960 vrtec Ivo Slavec Jokl (današnji vrtec Tinkara) in vrtec Milene Korbar na Primskovem ter leta 1965 v Stražišču vrtec Rezke Dragar v samskem domu tovarne Tekstilindus. Skrbeli so za predšolske in tudi šolske otroke do približno 11. leta starosti.

Šest najstarejših vrtcev v Kranju, ki so delovali samostojno, se je leta 1966 združilo v Vzgojno varstveni zavod Kranj, vrtec Golnik pa je do leta 1982 ostal samostojna ustanova.

Vzgojno varstveni zavod Kranj je bil ustanovljen kot del mreže javnih zavodov, ki ga je za namen vzgoje, izobraževanja ter varstva otrok ustanovila Mestna občina Kranj.
Vanj je bilo v 32 oddelkov vključenih 467 otrok. V desetih letih je število vključenih otrok poraslo na 1256, ki so bili razporejeni v 65 oddelkov. V tem času so bili zgrajeni vrtci Janina, Ciciban (pri Peterlin), na Klancu – Čenča, v Bitnjah – Biba, na Planini – Čebelica, v Stražišču – Živ Žav. Kot novost v ponudbi so se pojavili potujoči vrtci v krajevnih skupnostih izven Kranja.

V letih od 1976 do 1986 je tako število rojstev, kot tudi število vključenih otrok v vrtce še vedno naraščalo in s tem se je povečalo tudi število oddelkov, iz 65 na 108, v katere je bilo vključenih 2226 otrok. Zaradi potreb po varstvu so se v tem obdobju odpirale tudi varstvene družine. Leta 1984 jih je bilo 9.

Leta 1979 je VVZ prevzel tudi pedagoško vodenje VVE (enot) pri OŠ, in to izvajal vse do oblikovanja samostojnih občin Naklo, Cerklje, Preddvor in Šenčur.

Leta 1984 smo staršem ponudili več različnih možnosti vključevanja otrok v družbeno organizirano predšolsko vzgojo z različnim obsegom vzgojnega programa in prehrane. Pripravo na šolo za otroke, ki niso vključeni v vrtec, smo razširili od 120 ur na 200.

Leta 2004 so se od zavoda odcepile enote pri OŠ v MOK in bile tako organizacijsko, kot tudi pedagoško vodene iz strani OŠ v katerih so delovale.

V letih od 1979 do 1983 so se odpirali novi vrtci in sicer Čebelica blok, Najdihojca, Najdihojca blok, Ibi, Mojca in Mojca blok. Leta 1982 se je VVZ Kranj pridružil še, prej samostojni vrtec na Golniku, v letu 1987 pa še vrtec Čirče, ki je deloval v prostorih krajevne skupnosti in leta 1994, kot zadnji še vrtec Ježek na Trsteniku.

VVZ Kranj se je leta 1982 preimenoval v VVO Kranj in leta 2000 v Kranjske vrtce in bil vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanje, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Po letu 1991 se je število vključenih otrok začelo zmanjševati, velik vsip otrok pa je bil po letu 2003, ko so otroci s šestimi leti zapustili vrtec in začeli obiskovati devetletno osnovno šolo. Zapirali so se oddelki in celo posamezni vrtci.

Od leta 2005 naprej se je število rojstev začelo ponovno povečevati in s tem posledično tudi število vpisanih otrok v vrtce, katerim smo vse do leta 2007 lahko omogočili vključitev v takrat obstoječe oddelke.

Zaradi povečanja potreb po vključitvi otrok, smo v letih od 2008 do 2011 odprli 14 oddelkov, od tega 7 oddelkov v prostorih osnovnih šol Matije Čopa in Jakoba Aljaža, 3 oddelke v novi enoti Ciciban in 4 oddelke v že obstoječih enotah ( Kekec, Ostržek, Mojca ) in s tem so se zapolnile vse razpoložljive kapacitete.

V letu 2013 imamo v Kranjskih vrtcih na 16 lokacijah oz. enotah v 94 oddelkih vključenih 1644 otrok od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri