Vključuje načrtovanje, usklajevanje in nadzor dela v vseh enotah zavoda z vidika sanitarnega oziroma higienskega, zdravstvenega in tehničnega področja.

Zajema tudi skrb za izvajanje za vrtce veljavnih načel dobre higienske prakse ter ostalih veljavnih področnih smernic, skrb za ustrezno izvajanje prve pomoči (usposabljanje, oprema…) in koordinacijo ekip za prvo pomoč ter civilno zaščito.

Organizator ukrepa, svetuje in vodi razgovore (s starši, zaposlenimi, zunanjimi sodelavci…) ob poškodbah, nenadnih bolezenskih in drugih stanjih, nalezljivih boleznih, nevarnostih in nesrečah. O tem obvešča ustrezne organe, poroča vodstvu zavoda in hrani potrebno dokumentacijo.

Organizator ZHR sodeluje tudi pri verifikaciji in vzpostavljanju HACCP sistema in vseh spremljajočih procesov. Občasno je navzoč tudi pri higienskih opravilih otrok in zaposlenih in njihovo higiensko stanje tudi nadzira.
Načrtuje, organizira, usklajuje in nadzoruje aktivnosti povezane s stanjem igrišč, igral in opreme ter evidence njihovega vzdrževanja.

Sodeluje z zunanjimi strokovnjaki na področju Varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Skrbi za evidenco opravljanja določenih pregledov, meritev in servisov napeljav in naprav.

Organizacija zdravstveno-higienskega režima vključuje:

– načrtovanje, usklajevanje in nadzor dela v vseh enotah zavoda z vidika sanitarnega oziroma higienskega, zdravstvenega in tehničnega področja

– skrb za izvajanje za vrtce veljavnih načel dobre higienske prakse ter ostalih veljavnih področnih smernic

– skrb za ustrezno izvajanje prve pomoči (usposabljanje, oprema…) in koordinacijo ekip za prvo pomoč ter civilno zaščito

– svetovanje, vodenje razgovorov in poročanje (s starši, zaposlenimi, zunanjimi sodelavci…) ob poškodbah, nenadnih bolezenskih in drugih stanjih, nalezljivih boleznih, nevarnostih

– sodelovanje pri verifikaciji in vzpostavljanju HACCP sistema in vseh spremljajočih procesov

– občasno navzočnost in nadzor pri higienskih opravilih otrok in zaposlenih

– načrtovanje, usklajevanje in nadzor aktivnosti povezanih s stanjem igrišč, igral in evidenc njihovega vzdrževanja

– načrtovanje, usklajevanje in nadzor aktivnosti povezanih s pitno vodo in mivko

– sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki na področju Varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

– skrb za evidenco opravljanja določenih pregledov, meritev in servisov napeljav in naprav

Z vprašanji na temo ZHR se lahko obrnete na oba organizatorja ZHR:

04/20 19 209, 051 636 040

04/20 19 216, 031 768 352

Zvočno okolje v vrtcih in šolah

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri