Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

www.eu-skladi.si

Projekt RIPO GORENJSKA (Razvojna Interdisciplinarna Podpora Otrokom Gorenjske)/ Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev predstavlja model celostne zgodnje interdisciplinarne obravnave otrok z motnjo v razvoju na območju zahodne kohezijske regije.

Projekt, v katerega je vključenih 18 občin na Gorenjskem predstavlja model tesnejšega in neposrednega sodelovanja zdravstva, socialnega varstva in pedagoške stroke s starši, otrokom in širšim okoljem v katerem živi.

Namen je izboljšanje otrokovih funkcionalnih sposobnosti in kompetenc, izboljšanje kakovosti življenja cele družine, preprečevanje odrinjenosti ali izključenosti iz družbe.

Nosilec projekta je Razvojna ambulanta Kranj s konzorcijskim partnerjem Kranjski vrtci.

Cilj projekta je vzpostaviti povezavo med razvojnimi ambulantami in vrtci. Le to bo omogočilo večjo inkluzijo in fleksibilnost nudenja zgodnje obravnave otrokom s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju.

V okviru projekta bomo zasnovali protokole sodelovanja med vrtci, razvojnimi ambulantami in drugimi socialno varstvenimi ustanovami. Pomemben del projekta bo namenjen tudi razvoju mobilnih storitev za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in urejanju področja tranzicije med vrtci in osnovno šolskimi izobraževalnimi ustanovami, kamor se predšolski otroci s posebnimi potrebami vključujejo.

Izvedbena faza projekta bo potekala 24 mesecev.

Vzpostavili bomo multidisciplinarni tim, ki bo izvajal celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. Multidisciplinarni tim bo, po novem, poleg strokovnjakov medicinske stroke vključevali tudi strokovnjake s področja pedagogike in psihosocialne pomoči, ki bodo preprečevali in odpravljali tudi socialno ekonomske stiske otrok in njihovi družin. Multidisciplinarni tim bodo sestavljali vzgojitelji predšolskih otrok v vrtcu, specialni pedagogi, logopedi, psihologi, pediatri, fizioterapevti, delovni terapevti in drugi strokovnjaki, ki bodo družinam in predšolskim otrokom v medsebojnem sodelovanju nudili celostno zgodnjo obravnavo.

V okviru projekta bomo snovali osnovne rešitve celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Program obsega:

• diagnostično in terapevtsko obravnavo s strani razširjenega tima,

• sodelovanje s starši, drugimi strokovnimi in laičnimi delavci okolja v katerem otrok živi,

• promocijo zdravja,

• komunikacijo s ciljnimi skupinami,

• informiranje javnosti o pomembnosti zgodnje obravnave ter o možnostih za vključevanje stroke, nevladnih organizacij in družin v celostno obravnavo otrok od rojstva preko predšolskega obdobja do odhoda v šolo.

Za čas trajanja projekta bosta v Kranjskih vrtcih dodatno zaposleni dve specialni pedagoginji za polovični delovni čas. Projekt je financiran iz Evropskih socialnih skladov.

Koordinatorka: Mateja Sušnik, specialna pedagoginja

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri