Sodelovanje med družino in vrtcem je kot potovanje.

 • Starši in vzgojiteljice so na začetku poti opremljeni s svojimi pričakovanji, znanji, izkušnjami, stališči, vrednotami …Potem pa se srečajo in gradijo medsebojne odnose. Starši so s svojimi otroki izrazito čustveno povezani, odnosi med vrtcem in družino nastajajo sproti in so lahko za oboje presenečenje.
 • Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Prav zato je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve in ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Oblike sodelovanja s starši:

a.) Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok
 • oddelčni roditeljski sestanki v septembru in februarju oz. marcu
 • strokovna predavanja v okviru LAS-a in na oddelčnih roditeljskih sestankih
 • okrogle mize na določeno temo pod vodstvom svetovalnih delavk

b.) Individualne oblike sodelovanja:

 • pogovori s starši ob vpisu otroka v vrtec
 • individualni pogovori s strokovno delavko oddelka pred vstopom otroka v vrtec
 • individualni pogovori s pedagoginjo, psihologinjo, logopedinjo, fizioterapevtko, socialno pedagoginjo, organizatorko prehrane in ZHR po predhodnem dogovoru
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok
 • mesečne pogovorne ure – dvakrat letno s starši vsakega otroka in po potrebi
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu oddelka
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, pisnih obvestilih

c.) Neformalne oblike sodelovanja:

 • skupne prireditve
 • praznovanja
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev
 • obiski, izleti
 • predstavitve dela v oddelku preko nastopov otrok
 • dnevi odprtih vrat

d.) Informiranje staršev o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah preko:

 • publikacij Kranjskih vrtcev in posameznih enot
 • LDN oddelkov, enot, Kranjskih vrtcev
 • pisnih sporočil o tekočem delu, življenju in igri, o programih, dejavnostih in projektih v oddelku  pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi, hodniku, preko zgibank, s foto in video dokumentacijo
 • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani, obvestila o dogodkih
 • ostalih informacij za starše na oglasnih tablah posameznih enot in spletni strani Kranjskih vrtcev: cene programov, jedilniki za otroke, dnevni red, zapisniki sveta staršev enot, pravilniki …

Podrobni programi sodelovanja vrtca in družine (oblike, vsebine, termini, nosilci) so zapisani v LDN vrtcev oz. enot.

e.) Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev, predstavnikov sveta staršev
 • osebnih pogovorov
 • skupnih srečanj
 • preko anketnih vprašalnikov.
Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri