Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev.
Svet staršev enot je sestavljen tako, da je v njem iz vsakega oddelka po en predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku (66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). Prvi Sveta staršev enote skliče organizacijska vodja enote.

Centralni svet staršev zavoda Kranjskih vrtcev sestavljajo predsedniki Sveta staršev vseh enot. Prvi sklic opravi ravnateljica, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predsednik  Sveta staršev je g. Rade Korda.

Svet staršev zavoda:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v Svet zavoda Kranjski vrtci,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Starši imajo pravico do:

 • postopnega uvajanje otroka v vrtec
 • vpogleda v programe za predšolske otroke
 • informiranja o življenju in delu v vrtcu
 • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku
 • sodelovanja in vključevanja v delo in življenje vrtca.

Obveznosti staršev:

 • upoštevanje avtonomije in strokovnosti inštitucije
 • spoštovanje dogovorov in poslovalnega časa enot
 • redno poravnavanje finančnih obveznosti
 • posredovanje točnega naslova in telefonsih številk, na katerih so vedno dosegljivi
 • osebno oddajanje otroka strokovni delavki in sprejemanje od nje ob odhodu
 • seznanjanje strokovne delavke o morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka (vročinski krči, epilepsija, diete…)
 • bolanega otroka ne pripeljejo v vrtec in ga zadržijo doma, dokler ni popolnoma zdrav
 • odjavljanje otroka preko spletne aplikacije ali po telefonu do 07.30 ure
 • pravočasno prihajanje po otroka oz. seznanitev z morebitnimi težavami na poti
 • spremljanje obvestil na oglasnih deskah in spletni strani vrtca
 • preprečevanje prinašanja nevarnih igrač od doma v vrtec
 • s primerno obleko in obutvijo omogočijo otroku varno in aktivno igro v vrtcu.
Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri