VPIS OTROK V VRTEC

 

Vpis-otrok-šolsko leto 2022-2023

 

Vpis otrok v vse programe praviloma poteka v prvem tednu meseca marca (potrebno spremljati aktualne termine za naslednje šolsko leto). Razpis o vpisu otrok v Kranjske vrtce je objavljen v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani Kranjskih vrtcev, na oglasnih deskah enot in na spletni strani Mestne občine Kranj.

Otroke sprejemamo na podlagi VLOGE ZA VPIS in točkovanih KRITERIJEV za sprejem. Za šol. leto 21/22  je zaradi epidemije  Covid-19 in ukrepov v zvezi s tem, način oddaje vlog nekoliko drugačen. Vlogo je možno:

  • POSLATI PO POŠTI na upravo Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
  • ODDATI v poštne nabiralnike pri vhodu enote JANINA,MOJCA, NAJDIHOJCA,ŽIVŽAV, UPRAVA(označeni)- ne v nabiralnike drugih vrtcev!
    Osebna oddaja ni možna!
INFORMACIJE o vpisu so na voljo pri svetovalnih delavkah Kranjskih vrtcev. O sprejemu otrok v vrtec odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v Kranjske vrtce.
VPIS MED ŠOLSKIM LETOM

Vloge za vpis sprejemamo tudi med šolskim letom, vendar je sprejem možen le v tistih enotah in oddelkih vrtca, kjer je razpoložljivo prosto mesto in ni nobenega čakajočega iz Centralnega čakalnega seznama.
Vloge med letom se lahko pošljejo po pošti na Upravo Kranjskih vrtcev, Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, ali po predhodnem dogovoru s svetovalno službo.

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka, o roku za sklenitev pogodbe, o medsebojnih pravicah in obveznostih, o obvezni predložitvi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otrok pred vstopom v vrtec.

V primeru, če starši v 5-ih dneh od vročitve obvestila ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se smatra, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec in se pozove k sklenitvi pogodbe starša naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

PRERAZPOREDITVE  OTROK

Predvidoma konec januarja ali v začetku februarja imajo starši možnost  PREMESTITVE OTROKA  znotraj vrtcev v MOK (za naslednje šolsko leto). Obvestilo o možnosti premestitve je objavljeno na oglasnih deskah za starše in na spletni strani Kranjskih vrtcev.

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri