Skladno z Odlokom o ustanovitvi VIZ Kranjski vrtci zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.

Izvoljeni in imenovani so naslednji člani, ki imajo štiri letni mandat:

 • predstavniki ustanovitelja MOK: Bojan Homan, Nada Sredojević in Blaž Medja
 • predstavniki staršev:  Polona Košnik Stare, Maja Džalo in Veronika Hribar
 • predstavniki zaposlenih: Marjeta Remic – predsednica Sveta zavoda, Tadeja Meglič, Darja Vučenović, Nataša Mubi in Luka Potočnik.

 

Kontakt:  svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi VIZ Kranjski vrtci.

 

Naloge Sveta zavoda:

 • sprejema program razvoja vrtca,
 • sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 • odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Poslovnik Sveta zavoda:

Poslovnik sveta zavoda Kranjski vrtci

Zapisniki sej Sveta zavoda:

ŠL 2020/2021

Zapisnik 1. redne seje SZ_14.12.2020

Zapisnik 2. korespondenčne seje SZ

Zapisnik 3. redne seje SZ_24.2.2021

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6. redne seje SZ_11052021

Zapisnik 7. redne seje SZ 16.6.2021

ŠL 2021/2022

Zapisnik 8. redne seje SZ – 6.9.2021

Zapisnik 9. izredne seje SZ – 28.9.2021

Zapisnik 10. korespondenčne seje

Zapisnik 11. redne seje SZ -16.11.2021

Zapisnik 12. redne seja SZ – 21.12.2021

Zapisnik 15. redne seje SZ – 1.3.2022

ŠL 2022/2023

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri