Skladno z Odlokom o ustanovitvi VIZ Kranjski vrtci zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2020 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 31. 8. 2020 po postopku in načinu, ki ga določa Odlok o ustavovitvi. Predstavnike staršev so volili starši 15. 10. 2020 in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Mestni občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so naslednji člani, ki jim štiri letni mandat traja od 14. 12. 2020 dalje:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Bojan Homan, Sandra Gazinkovski in Blaž Medja
 •  predstavniki staršev:  Polona Košnik Stare, Maja Džalo, Veronika Hribar
 •  predstavniki zaposlenih: Tadeja Ferlež – predsednica Sveta zavoda, Tadeja Meglič, Darja Vučenović, Nataša Mubi, Luka Potočnik.

Kontakt:  svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi VIZ Kranjski vrtci.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Zapisnik 18. redne seje SZZapisnik

19. korespondenčne sejeZapisnik

20. redne seje SZ 19.2.2019

Zapisnik 21. korespondenčne seje SZ 7.3.2019

Zapisnik 22. korespondenčne seje SZ 11.3.2019

Zapisnik 23. korespondenčne seje SZ 24.4.2019

Zapisnik 24. korespondenčne seje SZ 10.10.2019

Zapisnik 25. redne seje SZ

Zapisnik 26. korespondenčne seje SZ

Zapisnik 27. redne seje SZ z dne 27.2.2020

Zapisnik 28. korespondenčne seje SZ z dne 10.6.2020

Zapisnik 29. redne seje SZ_28102020

Zapisnik 30.korespondenčne seje SZ _ 05112020

Zapisnik 1. redne seje SZ_14.12.2020

Zapisnik 2. korespondenčne seje SZ

Zapisnik 3. redne seje SZ_24.2.2021

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6. redne seje SZ_11052021

Zapisnik 7. redne seje SZ 16.6.2021

Zapisnik 8. redne seje SZ – 6.9.2021

Zapisnik 9. izredne seje SZ – 28.9.2021

Zapisnik 10. korespondenčne seje

Zapisnik 11. redne seje SZ -16.11.2021

Zapisnik 12. redne seja SZ – 21.12.2021

Zapisnik 15. redne seje SZ – 1.3.2022

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri