Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Zapisnik 18. redne seje SZZapisnik

19. korespondenčne sejeZapisnik

20. redne seje SZ 19.2.2019

Zapisnik 21. korespondenčne seje SZ 7.3.2019

Zapisnik 22. korespondenčne seje SZ 11.3.2019

Zapisnik 23. korespondenčne seje SZ 24.4.2019

Zapisnik 24. korespondenčne seje SZ 10.10.2019

Zapisnik 25. redne seje SZ

Zapisnik 26. korespondenčne seje SZ

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek, Polona Košnik Stare
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi, zavod upravlja Svet zavoda Kranjski vrtci, ki ga sestavlja 11 članov.
V mesecu novembru 2016 je članom Sveta zavoda potekel štiri letni mandat. Nove predstavnike zaposlenih so delavci izvolili na tajnih volitvah 14.9.2016 po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Predstavnike staršev so volili starši na Svetu  staršev in je vezan na trajanje vključenosti njihovega otroka v vrtec. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Občinski svet.
Izvoljeni in imenovani so bili naslednji člani:
 •  predstavniki ustanovitelja MOK: Irena Dolenc,  Franci Rozman in Polonca Ovsenar
 •  predstavniki staršev:  Manca Fojkar, Robert Lakner in  Petra Cvetek
 •  predstavniki zaposlenih: Urša Kejžar – predsednica Sveta zavoda, Jolanda Oroz, Anja Stipanovič, Marjeta Remic in  Darja Vučenović

Člani Sveta zavoda so  imenovani za štiri leta.
Svet zavoda deluje v skladu s poslovnikom Sveta zavoda, ki je bil sprejet 28.2.2008.

Kontakt:svet.zavoda@kranjski-vrtci.si

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 •  sprejema program razvoja vrtca,
 •  sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •  odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •  odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •  obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •  sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •  določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •  predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •  daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 •  sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •  odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

 

Zapisniki sej Sveta zavoda:

Zapisnik 1. seje SZ – 7.11.2016

Zapisnik 2. seje SZ – 14.12.2016

Zapisnik 3.seje SZ – 30.1.2017

Zapisnik 4. seje SZ – 20.2.2017

Zapisnik 5. seje SZ – 14.3.2017

Zapisnik 6. seje SZ – 13.4.2017

Zapisnik 7. seja SZ-27.6.2017

Zapisnik 8.seja SZ-7.11.2017

Zapisnik 9. seja SZ-21.11.2017

Zapisnik SZ-korespondenčna seja 8.11.2017

Zapisnik SZ-10.korespondenčna seja 20.12.2017

Zapisnik 11. seje SZ-23.1.2018

Poslovnik Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje SZ – 27.2.2018

Zapisnik 14. korespondenčne seje SZ- 19.5.2018

Zapisnik 15. seje SZ – 19.6.2018

Zapisnik 16. seje SZ – 9.10.2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje SZ – 9.11.2018

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri